Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkoly pro nemocné

Čtvrtek 17. 12. 2020
ČJ - provedli jsme společné hodnocení práce na stanovištích a diktátu + opravu
     - četli jsme si příběhy z lístečků
     - prováděli jsme společnou kontrolu domácího úkolu + vysvětlení nesrovnalostí
     - samostatná práce na PL - VS po Z a všechna VS (místo této práce se podívejte v učebnici str.46/ cv.1 a - d)
     - DÚ: na 4.1. - něco si přečíst (vlastní volba); donést recept na pokrm (cukroví, jídlo), který mi chutnal ; užít si Vánoce :-)
M -  čísla do 10 000 - psali jsme rozcvičku ( +, - , např. 2100 + 1200, ...)
    - opakovací pracovní list ( nemocným dodám) - čísla do 10 000 - sčítání, odčítání, písemné sčítání a odčítání, slovní úloha,..)
 
Vl - opakování počasí a podnebí
Půda a zemědělství - uč. str. 35, 36 
 
Středa 16. 12. 2020
ČJ - opravovali jsme chyby ze včerejší práce
     - psali jsme diktát (výběr 8 vět učebnice str.46/cv.3)
     - procvičovali jsme formou her VS a slova příbuzná (rozcvička, šibenice, hádanky)
     - četli jsme na pokračování (18 - U táborového ohně)
     - psali jsme příběhy na lístečky - procvičování slovních druhů
 
M - sčítání + odčítaní do 10 000 - hráli jsme početního krále
    - početníček str. 12/1, 2
    - písemné sčítání - kontrola DÚ, do sešitu M2 - uč. str. 14/ 5 - 5.,6.,7 8 příklad, cv. 6 - slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)
    - písemné odčítání - uč. str. 42/ 1 + přečíst růžový rámeček
 DÚ: do M2 - uč. str. 41/7, str. 42 / 2 - prvních 5 příkladů
 
Př - práce na projektu ekosystém les
 
Úterý 15. 12. 2020
ČJ - dnes jsme procvičovali učivo formou práce na stanovištích (vyjmenovaná slova, pády, slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen)
     - DŮ: do bílého sešitu str.45/ cv.7 (3 řádky)
 
Pondělí 14. 12. 2020
ČJ - povídali jsme si o víkendu
     - formou kartiček (doplňovačky) jsme procvičovali vyjmenovaná slova
     - pracovali jsme v učebnici str. 44/ cv.1 (přečtení; v čem jsou Vánoce stejné u nás doma; cv. b)c)d - ústně)
     - do sešitu z tohoto cvičení vypiš všechna slova kde je zi-, zí-, zy-, zý- + ze cv. d) vyber dvě spojení a napiš je ve větách
     - vyvozovali jsme pojem POVĚST https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A (porovnání pověsti a legendy)
     a následně byla samostatná práce s pověstí (DÚ: dodělat pracovní list)
     -  pro nemocné: do sešitu ze čtení napiš z pověsti, kterou jsi viděl - hlavní postavy a stručný obsah 
 
M - procvičovali jsme s míčem sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
    - na tabuli řetězce - sčítání, odčítání 
    - ústně uč. str.37 / 13 - děti rozkládají čísla podle řetězce
Písemné sčítání - uč.str. 41 / do sešitu M2 - přečíst růžový rámeček - vzorově jsme si počítali př. 1 - 2 357 + 5 241 - i se ZK + začali jsme cv. 2 - zbytek za DÚ
DÚ - uč. str. 41/ 2 - zbytek příkladů + početníček str. 10 / 3 - řetězce
 
AJ - hráli jsme slovíčkového krále
      - s míčkem jsme procvičovali otázky na W + odpovědi (děti vytváří i otázky, odpovědi)
      - Food and drinks - jídlo a pití - opakování slovíček formou křížovky, doplňování chybějících písmen do slov, pomíchaná písmena ve slovech - viz. pracovní list - nemocným dodám
      - sloveso like - I like - I don´t like
                               You like - You don´t like
                               He likes - he doesn ´t like
                              She likes - she doesn´t like
                               It likes - It doesn´t like
PS str. 19/ 1 - poslech
      
 
Čtvrtek 10. 12. 2020
 
M - psali jsme písemnou práci
 
AJ - opakování slovní zásoby (colours, numbers, family members, food and drinks)
      - Food and drinks ( jídlo a pití) - na tabuli jsme vyhledávali slovíčka jídla a pití v osmisměrce, hráli hru I have...., who has....
      - psali jsme si nová slovíčka do sešitu ( breakfast - snídaně : bread, butter, ham, cheese, egg, cereal, honey, jam)
 
VL - počasí
 
Středa 9.12.2020
ČJ - společná kontrola DÚ - objasnění problémových slov
     - rozcvička na opakování VS
     - rozbor včerejšího opakování VS
     - záludné dvojice u VS po V + příklady do sešitu
     - skupinová práce - KŘÍŽOVKA  na procvičování VS s příbuzných slov po V
     - DÚ: písemně u uč.str.44/ cv. b) nahoře 4 řádky
M - opakování na zítřejší prověrku ( násobení, dělení, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, slovní úlohy)
    - hra na procvičení zaokrouhlování (na desítky, stovky a na tisíce)
    - sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti - uč. str. 37/ 10 ústně
- početníček - str. 10/1, 2
PŘ- psali jsme test na téma živočichové
     - prezentace ekosystém les
     - ve dvojicích - úvod - projekt EKOSYSTÉM LES
AJ - opakování slovní zásby formou hry, opakování W - otázek
      - oprava UNIT 2 testu
      - Food and drinks - rozvoj slovní zásoby + domino
 
Úterý 8.12.2020
ČJ - psali jsme opakování VS po B,L,M,P,S
     - dokončovali jsme prezentaci legend
     - procvičovali jsme VS po V a slova příbuzná (formou her)
     - udělej si úkol do sešitu:
     Vyber si 5 VS po V a ke každému napiš 3 slova příbuzná.
     - DÚ: PL písmeno S 
 
M- hráli jsme početního krále (násobení, dělení)
   - opakování písemného násobení
   - opakování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce - početníček str. 9/3
   - sčítání a odčítáni čísel do 10 000 - uč. str. 36/ 6, 4 ústně, cv. 2, 3 - píseně do sešitu M1 (zápis, výpočet, odpověď)
   - DÚ: 
Zaokrouhli na desítky, stovky: 164, 253, 289, 306,342,471,128,523,566,634
Písemné dělení - příklady: 868:2 =, 639:3 = , 285 : 5 =, 8846 : 2=
 
VL - psali jsme test na povrch a vodstvo ČR
      - https://www.youtube.com/watch?v=Z-c_oyCKJLQ - pohádka Chaloupka na vršku - poté povídání o ročních období, zvycích, počasí
 
 
Pondělí 7.12.2020
ČJ - vzpomínali jsme na víkend )líčení zážitků)
     - opakovali jsme psaní velkých písmen (5-minutovka)
     - procvičovali jsme řadu VS po V  (lístečky - formou hry: skládání řady tam a zpět; které slovo mi vzal soused; kdo bude mít rychleji poskládané; které slovo si myslím; třídění dle slovních druhů)
     - kontrolovali jsme DÚ - čtení zajímavostí z textu
     - četli jsme různé legendy a porovnávali (práce ve dvojici)
     - vyvození pojmu LEGENDA  + zápis do sešitu čtení (nemocní si doplní po návratu)
     - prezentace legend třídě (dokončíme zítra)
     - DÚ: ústně opakovat řady VS po B, L, M, P, S
M - Opakování písemného násobení ( příklady na tabuli)
    - čísla do 10000 - početníček str. 8/ 1, 4 + str. 9/ 1, 2 - porovnávání čísel
    - sčítání a odčítaní do 10 000 zpaměti - str. 36 / 1 - ústně
DÚ uč. str. 36/ 9 do M1
AJ - hráli jsme slovní fotbal, procvičovali otázky a odpovědi ( What is your, her, his name, How are you, Where do you live, where are you from, what´s your favourite ( number, colour, animal, food, drink, sport,..)
      - psali jsme UNIT TEST 2
      - vytváření mind map - rozšiřování slovní zásobyna téma food and drinks ( jídlo a pití)
 
Pátek 4. 12.2020
ČJ - vyhodnocovali jsme aktivitu z předešlého dne
     - opakovali jsme pravidla pro psaní velkých písmen + procvičování https://drive.google.com/file/d/1XN-SrE0eixanrC1ib717imrWHC5pc0FV/view?usp=sharing
     - rozcvička na VS po s + procvičování
     - připomněli jsme si řadu VS po V (příprava na pondělí)
     - DÚ: přečíst si legendu https://drive.google.com/file/d/1m7BAr8H9yjK34bw0-X6RNTuhdVGXjA3i/view?usp=sharing + do sešitu - čtení napsat nejméně 3 zajímavosti z textu
 
M - Geometrie -
- pracovní list ( nemocným dodám)
- podívej se na:
 + narýsuj do sešitu obě možnosti
- Narýsuj přímku c a přímku d tak, aby platilo, že c je kolmá na d ( náčrt, konstrukce, zápis)
DÚ  - početníček str. 44/ 1, 2 - na pátek 11. 12.
Pří - návštěva Mikuláše 
 
 
Čtvrtek 3. 12.2020
 
M - psali jsme rozcvičku (násobení, dělení)
    - procvičovali jsme příklady na tabuli - dělení se zbytkem
    - práce s číselnou osou - 0 - 10 000 - značili jsme čísla (5200, 4800,...) na číselné ose
    - porovnávání čísel - uč. str. 33/ 1, 2 - ústně
    - DÚ : uč. str. 33/ 3, 6
 
VL - opakovali jsme povrch a vodstvo ČR - práce se slepou mapou
V úterý 8. 12. test!
 
AJ - opakovali jsme na UNIT TEST 2 ( v pondělí !!!) - slovní zásoba my family, přivlastňovací zájmena můj, tvůj, jeho, její, čísla do 100  a sloveso have got - pracovní list nemocným dodám
 
ČJ - prováděli jsme rozbor chyb z diktátu, zdůvodnění + oprava diktátu
     - formou hry jsme si opakovali pojmy v čj (souhlásky, samohlásky, počet slabik, dělení hlásek, slovní druhy, rod pod.jmen...)
     - příběhy, které nám vznikly psaním odpovědí na otázky (skupinová práce)
     - práce s učebnicí str. 39/ cv.1 (četba; porozumění textu; vyhledávání v textu slov s y,ý,i,í uprostřed a zdůvodnění pravopisu;
      stavba slov dle návodu cv.b)
    - : písemně str.39/cv. 2a)
 
Středa 2. 12. 2020
 
ČJ - diktát na VS po B
     - hry na procvičování slovní zásoby
     - záludné dvojice slov u VS po S; udělat si zápis do sešitu (popř. na papír, ten pak vlepíme do sešitu):
sýra (kousek sýra) x síra (žlutý nerost)
syrový (čerstvý), sýrový (ze sýra) x sírový (souvislost se sírou)
sytý (najedený) x (v) síti (na houpání, rybářské)
u syny (na návštěvě) x usíná (bude spát)
sypat (zrní, cukr) x sípat (chraptět)
      - DÚ: napsat k záludným slovům věty (slovo = jedna věta = 10 vět) 
 
M - opakování násobení a dělení
    - opakování písemného násobení a dělení:
do sešitu M2 vypočítej:
139                427               318               206
.  7                   . 3                  . 6                 .5
.........               ..........          .........          .............
 
848 : 4 =
 
647 : 5 =
 
765 : 5 =
 
189 : 8 =
 
- čísla do 10 000
pracovní list (nemocným dodám) - zapisování čísel - tisíce, stovky, desítky a jednotky
: uč. str. 32 / 16 doM2, v sešitu M1 z úterý - 2. sloupec - dělení se zbytkem
 
AJ - opakování slovní zásoby my family, přivlastňovací zájmena ( moje teta, jeho, strýc, ....) a čísla  0 - 100
Příští hodinu AJ - malá prověrka na slovíčka my family
 
PŘÍ - opakování živočichové- pracovní list (nemocným dodám) - v pátek test!
       - křížovka ( nemocným dodám) s tajenku -  ekosystém les
 
Úterý 1. 12. 2020
 
M - opakování násobení a dělení (násobky 4, 5, 6, 7, 8, 9)
    - hráli jsme domino - příklady dělení se zbytkem + poté sloupeček příkladů na procvičení dělení se zbytkem
    - čísla do 10 000 - počítali jsme po tisících od 1000 - 10 000 a zpět
                                - uč. str. 31/ 12 - 4 příklady ve škole, 4 příklady za
 
VL - opakování učiva z distanční výuky formou hry piškvorky
       - DÚ - pracovní list - slepá mapa - pojmenuj podle čísel pohoří ČR
 
ČJ - řada VS po S (opakování) - formou her a hádanek
     - opakování záludných slov u VS po L,M
     - hlasitá četba (Hoši od Bobří řeky str.50 - 52)
     - - četba Hoši od Bobří řeky str.53 - 55
 
 
 
Úterý 13.10.2020
 
ČJ - rozcvička na párové souhlásky
      - společná kontrola DÚ + opakování abecedy, rodu pod.jmen a časů sloves
      - pracovali jsme na www.gramar.in (procvičování, domácí úkoly, oprava, komunikace s učitelem)
      - hledali jsme rozdíly mezi předponou a předložkou a následně provedli zápis do sešitu: (opište)
 
Předpona - část slova, která s kořenem tvoří slovo a píše se dohromady (uvaříme, dopíše, osolíme...)
Předložka - patří ke slovu, ale píše se samostatně (u lavice, na stole, do lesa...)
Pomůcka: Mezi předložku a podstatné jméno lze vložit další slovo (u velké lavice, na hnědém stole, do nedalekého lesa...)
 
      - ústně str.18/cv.2 a 4
      - společná příprava práce na distanční výuku (PL jsou k vyzvednutí ve škole)
 
M - opakování násobků 6,7,8,9 + opakování násobilky ( 2 x 9, 8 x 7, 6 x 9,7 x 5, ...) 
    - pamětné násobení a dělení mimo obor násobilek -  početník str. 6 / ve škole jsme společně na tabuli počítali cv. 1, 2, 3 - vždy první odstavec , druhé odstavce  + cv. 4 jsou za DÚ
   - písemné násobení -společně jsme počítali uč. str. 18 / 1 - růžový rámeček, a 6 příkladů pod zeleným rámečkem do sešitu M2
    
VL - opakovali jsme  na interakt. tabuli podle slepé mapy kraje a krajská města ČR , Kvíz o krajích
      - povídali jsme si a psali krátký zápis - státní svátky, armáda ČR - uč. str.14, 15
Zápis do sešitu:
Státní svátky
- dne pracovního klidu
 - jsou vyhlášeny na počest důležitých událostí našich dějin
 - např.  8. 5. - Den vítězství
             17.11. - Den boje za svobodu a demokracii
 
Armáda ČR
- je součástí ozbrojených sil ČR
- brání náš stát před vnějším napadením
 
 
Pondělí 12.10.2020
 
ČJ - probírali jsme četbu z knihy, která byla za DÚ
      - opakovali jsme učivo - stavba slova (hry - napiš za 100 vteřin co nejvíce slov s kořenem -uč-, -let-, -chod-...+ práce na www.skolakov.eu)
      - práce do sešitu str.19/cv.6
      - v textu jsme hledali slova s předponou (příprava na další den)
DÚ: PL - hra na kuchaře
 
M -  Geometrie -  1. opakování - a) Narýsuj přímku m. Vyznač body K, L, M, N, které leží na na přímce m. Vyznač body P, C, které na přímce neleží.
                                                  - b) Narýsuj libovolnou přímku m, zvol na ní bod A a sestroj úsečku AB, která měří 5 cm. Pomocí papírku urči střed S.
                           - 2. pracovní list (nemocným dodám)
                           - 3. uč. str. 17/ 1 ústně, růžový rámeček - přečíst a naučit!
                           - uč. str. 17/4 a  + DÚ str. 17/ 4b (na pondělí)
 
AJ - psali jsme opakovací test UNIT 1
 
 
Pátek 9.10.2020
 
První dvě hodiny jsme s dětmi byli na programu IRIS v Kolářových sadech, kde si děti pěkně zasoutěžily.
 
M - opakovali jsme opět násobky 6,7,8,9 - důležité pro dělení se zbytkem!
   - početník str. 7/ 1, 3
   - slovní úlohy - uč. str. 16/ 103, 105 - do sešitu M1
Prosím na dohlédnutí oprav v sešitech M1, M2 i početníku!
 
PŘ - společné znaky rostlin - pracovní list nemocným dětem dodám
  
 
Čtvrtek  8.10.2020
ČJ - dnes jsme procvičovali učivo formou her (např. kolik vymyslíš slov ke kořenu  - hlas-, -hrad-, -rod-...)
     - dokončení PL str.1
     - přečtěte si v učebnici str.17/ růžový rámeček
     - v učebnici se podívejte na str.16/cv.3 a udělejte si tabulky (do sešitu, popř. na papír)   
 
DÚ - HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY-  přečíst kapitolu 7 (Pozorovací běh) str. 25-28
 
M - procvičovali jsme s míčem násobení, dělení
    - procvičovali jsme násobky 2,3,4,5,6,7,8,9
   - dělení se zbytkem - pracovní list nemocným dodám
DÚ - dělení se zbytkem pracovní list nalepený v sešitě M2
 
VL - hráli jsme AZ KVÍZ ( ČR jako demokratický stát)
     - stásní symboly + státní svátky - uč. str. 14
 
 AJ - příprava na UNIT TEST 1
 
TEST budeme psát v pondělí 12. 10.!
 
 
Středa  7.10.2020
 
ČJ - návštěva knihovny
     - opakování slovních druhů formou hry
     - práce s domácím úkolem (Co mají slova společné? - význam + část písmen) - vyvození pojmů slova příbuzná a kořen
       uč str.16 / růžový rámeček
     - do bílého sešitu jsme udělali zápis:
stavba slova
předpona - kořen - přípona
                     les
            pra - les
                     les - ník
              zá - les - ák
DÚ - podobným způsobem (barevně) zapsat do sešitu slova: let, letadlo, dolet, odletová
 
M - dnes jsme se s dětmi celou hodinu procvičovali dělení se zbytkem
    - opakovali násobky 2,3,4,5,6,7,8,9
    - uč. str. 15/ 100 do sešitu M1
    - ústně slovní úlohy uč. str. 15/ 96 - 99
DÚ - početník str,. 7/ 2
 
PŘ - opakovací křížovka (nemocným dodám) - tajenka: Rostliny
      - nová látka Rostliny - společné znaky - uč. str. 11/ přečíst
      - zápis do sešitu:
ROSTLINY
- přijímají vodu a živiny
- dýchají
- rozmnožují se
- rostou a vyvíjí se
- vylučují odpadní látky
- reagují na změny prostředí
- pohybují se
 
 
Pondělí  5.10.2020
 
ČJ - vyprávění zážitků z víkendu
     - dokončení úkolu ve dvojicích (slovní druhy)
     - příprava textu k učivu o stavbě slova (opakování vyjmenovaných slov)
 
DÚ - str.14/ cv.3 (začínající na předešlé straně) odstavec c) - 3 řádky opsat do bílého sešitu
 
M - hráli jsme početního krále (násobení, dělení)
    - opakovali jsme násobky 2,3,4,5,6,7,8,9
    - ústně slovní úlohy uč. str. 14/ 83 - 87
    - dělení se zbytkem - děti počítaly a hledaly na kartičkách správní výsledky k příkladům
DÚ - uč. str. 15/ 95 - 4 sloupce
 
M - Geometrie - opakovali jsme pojmy přímka, úsečka, vyznačovali jsme body na přímce i mimo ni
                        - průsečík přímek, různoběžky - uč. str. 9 / 3, 4 5 - do sešitu Geometrie
DÚ na pondělí - uč. str. 9/6 
 
Vl - opakovali jsme formou hry ČR - demokratický stát
    - státní symboly - uč. str. 14 - vypsat do sešitu
 
Pátek  2.10.2020
 
ČJ - procvičovali jsme párové souhlásky (chlé_ b nebo p...) učebnice str.13/ růžový rámeček - nápověda
     - procvičování ústně str.13/ cv.3 a) + c)
     - opakovali jsme formou hry slovní druhy a pády
     - poslechni si, jak umí pády Hurvínek: https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c
 
M- procvičovali jsme formou her násobení, dělení (hlavně násobky 7, 8, 9)
   - kontrolovali jsme a znovu společně dovysvětlovali DÚ uč. str. 14/ 79
   - slovní úlohy uč. str. 13/ 73,74 - ústně
   
PŘ - psali jsme opakovací test na téma Houby
 
Čtvrtek 1.10.2020
 
M - procvičovali jsme formou hry sčítání a odčítání do 1000
   - písmené sčítání a odčítání - uč. str. 14/ 82 - 8 příkladů
   - dělení se zbytkem: - společná kontrola DÚ - str. 13/ 78
                                    - uč. str. 12/67 - poslední tři sloupce do sešitu M2
  - jednotky času - ústně uč. str. 13/68,69, cv.70 do sešitu M2
DÚ - uč. str. 14/ 79 do M2
 
VL - opakovali jsme formou hry ČR, společně dělali interakt. kvíz - kraje ČR, uč. str. 11/ Způsob řízení našeho státu - výkonná moc
 
AJ - opakovali jsme angl. abecedu, 
     - uč. str.4/ Welcome back! - poslech- děti doplňovaly do komiksu vynechaná slova
    - pokyny, povely v AJ ( Simon says)
 
ČJ - procvičovali jsme slovní druhy (hry) a pády (domino)
     - práce s domácím úkolem v sešitě (str.13/cv.4):
1) v první větě seřaď slova podle abecedy
2) v první větě urči slovní druhy
3) u podstatných jmen v první větě urči - pád, číslo, rod
4) v celém textu v sešitě hledej ostatní slovní druhy (Které tam nenajdeš?)
5) jaké pravidlo jste použili při psaní i,í,y,ý
  DÚ - do sešitu opiš slova a urči jejich pád:
na lavici, u babičky, o autě, Tome!, škola, k domu, vidím psa
 
Středa 30.9. 2020
 
M - hráli jsme početního krále (násobení dělení - násobky 2,3,4,5,6,7,8,9)
    - psali jsme rozcvičku (opět na násobení a dělení)
    - do sešitu M2 uč. str. 12/ 64 - děti hledaly a opravovaly chyby
    - dělení se zbytkem - do sešitu M2 - str. 12/ 67 - první tři sloupce
    - opakování jednotek času - viz. růžový rámeček - hráli jsme hru na převádění jednotek času
DÚ - do sešitu M1 - uč. str. 13/ 78
 
AJ - zpívali jsme písničku The greetings song viz. www.youtube.com
     - opakovali jsme fráze - otázky( What is your, her, his name?, How are you? Where do you live? Where are you from? What is your favourite colour, number, animal, sport,..?)
     - opakovali jsme spolu angl. abecedu, spelovali jsme slova, psali jsme malý testík na abecedu
     - classroom language ( povely - rozkazovací způsob)
DÚ - PS str. 7/3
 
Pří -  Houby - uč. str. 9, 10 + pracovní list dětem dodám
      -  příští hodinu - testík na učivo Houby!!!
 
ČJ - dělení hlásek (učebnice str.12 a 13/ růžový rámeček)
     - udělali jsme si jednoduchý zápis do sešitu
(hlásky dělíme na samohlásky a souhlásky;
samohlásky dělíme na krátké a dlouhé + zástupci;
dvojhlásky;
souhlásky dělíme na tvrdé, měkké a obojetné + zástupci)
     DÚ - str.13/cv.4 - 6 vět
 
 
Úterý 29. 9. 2020
 
ČJ - opakování pádových otázek + určování pádů u podstatných jmen ve větě
(pomůžeš si tak, že místo daného slova vložíš vhodnou pádovou otázku př. Potkal jsem Emu. ... Potkal jsem Koho? Co? = 4.pád)
- ústně str.11/ cv. 4 - vyber 6 podstatných jmen a urči u nich pád
- do sešitu - vyber si libovolné podstatné jméno a napiš s ním 7 vět. V každé větě bude dané slovo v jiném pádě.
 
M - opakovali jsme násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, opakování násobení, dělení formou her
    - uč. str. 10/ 51, str. 11/ 61, 63 ústně (rozkládali jsme čísla na tabuli)
    - jednotky času - uč. str. 13/ nahoře růžový rámeček
DÚ: do sešitu M2 uč. str. 13/ 72 + početník str. 4/ 3
 
VL - ČR jako demokratický stát (uč. str. 11) - kopii pracov. listu dám dětem ve škole
 
Čtvrtek 24.9.2020
 
M -  opakování násobení a dělení - početník str. 5/ celá strana
    - uč. str. 10/ 54 
    - pracovní list - ve škole 1 odstavec, další 2 za DÚ
    - DÚ : do sešitu M2 - uč. str. 11/60 - poslední dva sloupce
pracovní list: 
 
Vl - psali jsme krátký testík na ČR - poloha, obyvatelé

    - kraje ČR - skládali jsme interakt. puzzle krajů - https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky

   - dokončili jsme obě strany pracovního listu, který měly děti z minulé hodiny v sešitě

AJ - opakovali jsme otázky a odpovědi ( o sobě - What is your, her, his name? How are you? Where do you live?..)
     - hráli jsme angl. slovní fotbal
    - opakovali jsme písmena abecedy, spelovali slova - zkoušeli jsme diktát písmen a slov - příště test na známky!!!
   - PS str. 4, 5, 6 celá
 
buli)
    - jednotky času - uč. str. 13/ nahoře růžový rámeček
DÚ: do sešitu M2 uč. str. 13/ 72 + početník str. 4/ 3
 
VL - ČR jako demokratický stát (uč. str. 11) - kopii pracov. listu dám dětem ve škole
 
Středa 23. 9. 2020
 
M - písemné sčítání a odčítání - psali jsme na známky uč. str. 10 / cv. 53
    - opakování násobení a dělení - hráli jsme početního krále, opakovali hlavně násobky 6, 7, 8, 9
    - uč. str. 11/ 55 + růžový rámeček pod cvičením - do sešitu M1
    - uč. str. 11/ 56 ústně ( jen na tabuli )
    - uč. str. 11/ 60 - ve škole 1. odstavec (rozkládali jsme - např. 12 x 5 = 10 x 5 + 2 x 5), DÚ - druhý a třetí odstavec
 
AJ - opakovali jsme otázky a odpovědi (Jak se jmenuješ?, Kde bydlíš?, Odkud jsi?, Jaká je tvá oblíbená barva, číslo, zvíře, sport,..?)
      - opakovali jsme čísla a barvy, abecedu - procvičovali jsme s dětmi anglická písmena pomocí kartiček, zkoušeli jsme diktát písmen, spelovali jsme slova
 
PŘÍ - psali jsme test na téma: živá a neživá příroda
       - procvičovali jsme další téma: HOUBY - křížovku i pracovní list dám dětem ve škole

Úterý 22. 9. 2020

M - opakování formou hry -  sčítání a odčítání s přechodem
     - opakování písemného sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem - početník str. 4/ 1, začátek cv. 2  + zbytek je DÚ
     - opakování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + příklady ( např. 5 x 6, 7 x 7, 9 x 5,.... ) - ústně
     - uč. str. 10/ 48 - první dva odstavce ústně, další dva do sešitu M1, poslední dva za DÚ do sešitu M1
 
Vl - opakování - ČR - má vlast + kraje ČR ( kopii pracovního listu dám dětem, jak se vrátí do školy)
 
ČJ
Úterý 22.9.
- ústně = určování slovních druhů v textu (učebnice str.11/cv.4)
- písemně = napiš ke každému slovnímu druhu 2 slova (podstatná jména - pes, kočka, přídavná jména - malý...) 
- k procvičování lze využít https://www.gramar.in/cs/#4
Středa a čtvrtek 23. - 24.9.
- ústně = opakuj pádové otázky (vyjmenuj; formou hry - napiš si je na lístečky a skládej dle pořadí, vylosuj jeden lístek a říkej pád před i za..., vylosuj lístek s pádem a do daného pádu dej slovo...)
- písemně = do sešitu si napiš pádové otázky
                 = do sešitu si napiš slova (od lékaře, na střechu, s rybami, u lavice, sněhuláci, mami, na lavici, za zahradou) a urči číslem pád
- k procvičování lze využít